There’s Something in the Water

There’s Something in the Water

Bu belgesel, Nova Scotia'daki azınlık topluluklarının endüstriyel atıkların ölümcül etkileri konusunda yetkililere karşı verdikleri mücadeleye ışık tutuyor.