The Accountant of Auschwitz

The Accountant of Auschwitz

İkinci Dünya Savaşı'ndan yetmiş yıl sonra , SS'nin hayatta kalan son üyelerinden Oskar Gröning, Auschwitz toplama kampındaki 300.000 kişinin öldürülmesinin bir aksesuarı olarak yargılanıyor. 2. dünya savaşı sonrasında savaş suçlularının yargılanması noktasında kaliteli bir belgesel. alman hukuk sisteminin onlarca yıl nasıl sakat bir temel üzerine yerleştiği ve on binlerce savaş suçlusunun alman toplumu içinde nasıl rahatlıkla hayatını sürdürebildiğini trajik bir şekilde anlatıyor.