El Sendero de la Anaconda

El Sendero de la Anaconda

Amazon ormanının en ücra köşelerinde bir yazar ve antropolog arkadaşı, asırlardır değişime direnen topluluklarla buluşur.