Burlesque: Heart of the Glitter Tribe

Burlesque: Heart of the Glitter Tribe

Bu belgesel, Portland, Oregon'da sanatlarını bambaşka biçimlerde icra eden burlesk dansçılarının sahnedeki kimliklerini ortaya koyuyor.