Behind the Curve

Behind the Curve

Fikirlerini şiddetle reddeden bir toplumda yaşamalarına rağmen Dünya'nın düz olduğu inancını savunan ve sayıları giderek artan bu global teorisyen topluluğuyla tanışın.